Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

Φτωχή γη ή φτωχή πολιτική; Η παραγωγικότητα του Αγροτικού Τομέα

«Έκανα κάποιους πολύ πρόχειρους υπολογισμούς γιά τη συγκριτική παραγωγικότητα τού ελληνικού γεωργικού τομέα!

Ολλανδία
45 εκατομμύρια στρέμματα αγροτικών καλλιεργειών. Αξία παραγωγής = €74 δισεκ. = €1.700 /ανά στρέμμα!
Ελλάδα
37 εκατομμύρια στρέμματα αγροτικών καλλιεργειών. Αξία παραγωγής €7 δισεκ. περίπου = € 190 / ανά στρέμμα!
Μιά σχέση παραγωγικότητας περίπου 1:9 (υπέρ των Ολλανδών)!
Ισραήλ
5.8 εκατομμύρια στρέμματα αγροτικών καλλιεργειών.
Αξία παραγωγής €7.5 δισεκ. = €1290 /ανά στρέμμα!
Μιά σχέση παραγωγικότητας σχεδόν 1:7 (σε βάρος μας)!

Εύκολα φαντάζεται κανείς πόσο θα μπορούσε να βελτιωθεί η στρεμματική απόδοση γιά τον Έλληνα αγρότη, με το επιπλέον εισόδημα να πηγαίνει κατά το μεγαλύτερο ποσοστό στη τσέπη του!
Υπάρχουν κάποιες «δικαιολογίες»: σχετικά μικρές ιδιοκτησίες, ορεινοί όγκοι, μέτριες υποδομές, κρατικές δυσλειτουργίες, κ.α.

Απλώς θέλω να δείξω ότι αφού μπόρεσαν οι Ισραηλινοί να πετύχουν τέτοιες αποδόσεις σε περιβάλλον «ερήμου», κάτι καλύτερο θα μπορούσαμε και εμείς!
Η Χώρα διαθέτει πολύ καλά μυαλά που θα μπορούσαν να βοηθήσουν να γίνουν άλματα!

Και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη πολύ αξιόλογες ιδιωτικές πρωτοβουλίες.
Good but not enough!»

Πέτρος Δούκας
(πρώην υπουργός)

Δεν υπάρχουν σχόλια: