Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

16/3/16

Ειδικά θέματα ασφαλιστικού: ΔΕΗ

Το συνταξιοδοτικό των υπαλλήλων της ΔΕΗ συμπυκνώνει πολλά από τα στραβά του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος και, κυρίως, πολλές από τις παρανοήσεις για τη φύση των εισφορών και τη φύση του δικαιώματος στη σύνταξη. Η ιδιαιτερότητα του συστήματος σήμερα είναι ότι οι υπάλληλοι της ΔΕΗ υπάγονται συνταξιοδοτικά στο ΙΚΑ, σε χωριστό κλάδο, ο οποίος χρηματοδοτείται με το ποσόν των 600 εκατομμυρίων ευρώ από το ελληνικό Δημόσιο. 

Η χρηματοδότηση αυτή επιτρέπει να παρέχονται μεγαλύτερες συντάξεις για τους συνταξιούχους της ΔΕΗ σε σχέση με τους υπολοίπους. Κάθε φορά που το θέμα ανακινείται, η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ σπεύδει να υπενθυμίσει ότι η παραπάνω ετήσια χρηματοδότηση δεν είναι παρά η ανταπόδοση του κράτους στους συνταξιούχους της ΔΕΗ για την αξία, την οποία η ίδια η ΔΕΗ απέκτησε χάρη στις εισφορές τους μέχρι το 1999, δηλαδή μέχρι τη μερική αποκρατικοποίησή της. Επισημαίνεται, επίσης, ότι η ανταπόδοση αυτή θεσμοθετήθηκε με σύμβαση μεταξύ του Δημοσίου και της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, σύμβαση που επικύρωσε με νόμο η Βουλή. Επομένως, το καθεστώς αυτό δεν πρέπει να θεωρείται προνομιακό σε σχέση με τα όσα ισχύουν για τους λοιπούς συνταξιούχους και, επίσης, δεν μπορεί να μεταβληθεί με νεότερο νόμο.

Για τη συνέχεια Amagi

Δεν υπάρχουν σχόλια: