Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

Την επαναφορά των αιώνιων φοιτητών προτείνει ο Φίλης

«Μια φορά φοιτητής, πάντα φοιτητής» είναι το αξίωμα που διέπει την πολιτική του υπουργείου Παιδείας καθώς σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε την Τρίτη στη Βουλή προτείνεται η επαναφορά των «αιώνιων φοιτητών».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του «Βήματος» ο κ. Φίλης καταργεί με διάταξη την οποία συμπεριέλαβε στο νομοσχέδιο με τις αλλαγές στην εκπαίδευση και την υποχρέωσή τους να επανεγγράφονται ανά εξάμηνο. 

Με τη διάταξη καταργείται η προϋπόθεση για την αυτοδίκαιη διαγραφή φοιτητών λόγω μη εγγραφής τους σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα που ίσχυε έως σήμερα.

Παρ' όλο που στην εισηγητική διάταξη αναφέρεται ότι το υπουργείο Παιδείας καταργεί μόνο την αυτοδίκαιη διαγραφή λόγω μη εγγραφής σε δύο εξάμηνα (τροποποίηση της παρ. 2 του άρ. 33 του Ν. 4009/2011), επειδή καταργεί επίσης τη διάταξη που αναφέρει μέχρι πότε διατηρείται η φοιτητική ιδιότητα (παρ. 1, άρ. 49 του Ν. 4009), τελικά αδρανοποιεί συνολικά τη διάταξη του προηγούμενου νόμου-πλαισίου η οποία παρέχει τη δυνατότητα είτε διαγραφής μετά το ν+2 είτε συνέχισης της φοίτησης με τις προϋποθέσεις του εσωτερικού οργανισμού των ΑΕΙ.

Έτσι η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται άπαξ με την εγγραφή και, πρακτικά και θεωρητικά, διατηρείται αιώνια.

Όπως ανέφερε σχετικά ο προηγούμενος νόμος 4009/2011, ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την κοσμητεία και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει. Αν δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη σχολή. Για τη διαγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του κοσμήτορα.

Ο ίδιος νόμος ανέφερε: «Μετά το πέρας της περιόδου κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της σχολής, προσαυξημένο κατά τέσσερα εξάμηνα, οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν στα εξάμηνα, μόνον εφόσον πληρούν τους όρους συνέχισης της φοίτησης που καθορίζονται στον οργανισμό κάθε ιδρύματος.

β) Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης, η περίπτωση α' έχει εφαρμογή μετά το πέρας περιόδου που ισούται με το διπλάσιο χρόνο του ελάχιστου αριθμού των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της σχολής».

Δεν υπάρχουν σχόλια: