Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

23/9/16


Τι ακριβώς έγινε στη Λέσβο με τις πυρπολήσεις και τα "Αλλάχ ου έκμπερ"

Ψεύδους ...«ἐνημέρωσις»!!!


Μὲ τοὺς ἐμπρησμοὺς καὶ τὰ βίαια γεγονότα στὴν Λέσβο, τὰ ΜΜΕ ἔκαναν τεράστιο ἀγῶνα ψεύδους, ὥστε νὰ μᾶς πείσουν πὼς οἱ ἀψιμαχίες ξεκίνησαν ἀπὸ δύο διαφορετικὲς ὁμάδες μεταναστῶν.  
Οἱ μαρτυρίες ὅμως λὲν πὼς δὲν συνέβη κάτι τέτοιο, ἀλλὰ πὼς ἀλληλέγγυοι καὶ ἄτομα ἀπὸ ΜΚΟ, δηλαδὴ πράκτορες ξένων ἐχθρικῶν χωρῶν πρὸς τὴν Ἑλλάδα ποὺ τὴν ἐπιβουλεύονται,παρεπληροφόρησαν μὲ ψεύδη τὸν κόσμο μέσα στὰ «hot spot» καὶ τοὺς παρεκίνησαν νὰ τὸ κάψουν καὶ νὰ ἀντιδράσουν βίαια.


Ὅπως καταλαβαίνετε, ὑπάρχει ὀργανωμένο σχέδιο διαλύσεως τῆς χώρας, καὶ αὐτὸ ποὺ συνέβη, ἦταν ἁπλᾶ μία «πρόβα τζενεράλε».
Σὲ λίγο θὰ ἀκολουθήση καὶ ἡ συντονισμένη πρόβα, δηλαδὴ νὰ τοὺς ξεσηκώσουν σὲ ἀρκετὰ νησιὰ ταὐτόχρονα, καὶ ὅταν αὐτοὶ ἀποφασίσουν, ἐντὸς ὅλη τῆς χώρας!
Καὶ φυσικά, πέρα ἀπὸ τὴν νοοτροπία τους, ἂς δοῦμε καὶ τὴν ἀνθρώπινο πλευρά.
Σὲαὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους κάποιοι ἔταξαν γῆ καὶ οὐρανό, βροχὴ ἀπὸ ἐπιδόματα ποὺ θὰ πέφτουν στὴν Εὐρώπη.
Ἐπίσης τοὺς εἶπαν, πὼς ἔτσι θὰ συμβάλουν στὸν ἐξισλαμισμὸ τῆς ἠπείρου μας, ὥστε νὰ ἔχουν μερτικὸ μετά, σύμφωνα μὲ τὸ κοράνι τους.
Ἐξ οὖ καὶ ἡ φράσις «θὰ σᾶς κατακτήσουμε καὶ θὰ ἐπιβάλουμε τὸν λόγο τοῦ Ἀλλᾶχ, δηλαδὴ τὴν Σαρία, μὲ τις κοιλιὲς τῶν γυναικῶν μας!».
Αὐτοὶ ὅμως, οἱ προερχόμενοι ἀπὸ 74 χῶρες, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς πραγματικοὺς πρόσφυγες ἀπὸ συγκεκριμένες ἐμπόλεμες καὶ ἐντελῶς κατεστραμνένες περιοχὲς τῆς Συρίας, ἐγκλωβίσθησαν στὴν χώρα μας, ἀφοῦ μὲ κακὴ πολιτικὴ ἔγινε κοινὸ μυστικὸ πὼς στὴν Ἑλλάδα σύνορα δὲν ὑπάρχουν καὶ ὅποιος θέλει μπαίνει ἢ βγαίνει .
Κι ἐσένα ἂν σὲ κλείσουν  ἕξι μῆνες σὲ ἕνα  «hot spot», ἐνῶ θέλῃς νὰ φύγῃς, θὰ λαλήσης.
Πόσο περισσότερο ἂν εἶσαι καὶ μὲ πιὸ μπρουτὰλ νοοτροπία καί μεγαλωμένος σὲ ἕνα βίαιο θεοκρατικὸ πολίτευμα, ὅπου οἱ μισοὶ ὁμοεθνεῖς σου θεωροῦνται γ'  κατηγορίας ἄτομα, μηχανὲς ἀναπαραγωγῆς, μὲ ἀξία ὅση καὶ ὁ σκύλος σου.
Αὐτὴ τὴν κατάσταση λοιπὸν ἐκμεταλλεύονται πράκτορες ποὺ ἁλωνίζουν στὴν χώρα καὶ ποὺ εἰσέβαλαν, εἴτε ὡς πρόσφυγες, εἶτε μὲ ἀφορμὴ  τὶς ΜΚΟ ποὺ ξέρουμε, πόσο βρώμικο γεωπολιτικὸ παιχνίδι παίζουν, αὐτὸ τῆς ἀντικαταστάσεως τῶν πληθυσμῶν, ὥστε νὰ διαλύσουν τὰ Ἔθνη.
Καὶ τοὺς ξεσηκώνουν!
Κι αὐτὸ γιατὶ τὰ Ἔθνη, δείχνουν συνεκτικότητα καὶ δυνατότητα ἀντιδράσεως ἀπέναντι στὴν ἐκμετάλευση κάθε πολυεθνικῆς.
Προσοχὴ λοιπόν, γιατὶ τὰ δύσκολα τώρα ἀρχίζουν!

Δεν υπάρχουν σχόλια: