Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015

Κατασχέσεις μισθών και συντάξεων από 1.000 ευρώ και πάνω - Η εγκύκλιος της ΓΓΔΕ

Μισθοί, συντάξεις και επιδόματα γίνονται εύκολος στόχος προς κατάσχεση από την εφορία αφού με το νέο Μνημόνιο το ακατάσχετο όριο μειώθηκε από τα 1.500 ευρώ στα 1.000 ευρώ. 

Τα νέα ακατάσχετα όρια ενεργοποιούνται με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων αλλά από τις αρχές Νοεμβρίου αφού έως το τέλος Οκτωβρίου οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί έχουν παγώσει λόγω των capital controls.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις νόμου οι οποίες ισχύουν από 19 Αυγούστου και καθορίζονται με την εγκύκλιο της Κατ. Σαββαίδου:

Το όριο του ακατάσχετου ποσού μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων των οφειλετών του Δημοσίου μειώθηκεα από 1.500 ευρώ σε 1.000 ευρώ.

Για ποσά άνω των 1.000ευρώ και έως 1.500 ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του ½ αυτών.
Για ποσά άνω των 1.500 ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του συνόλου του υπερβάλλοντος των 1.500 ευρώ ποσού.

Μειώθηκε το ακατάσχετο ποσό στις καταθέσεις φυσικών προσώπων σε πιστωτικά ιδρύματα για έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα από 1.500 ευρώ σε 1.250 ευρώ μηνιαίως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: