Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

Μείωση -σοκ του διαθέσιμου εισοδήματος.


Κατά 1 δισεκατομμύριο μειώθηκε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το γ' τρίμηνο 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Ειδικότερα, οι δαπάνες που πραγματοποίησαν τα νοικοκυριά υποχώρησαν κατά 1,9%, καθώς το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών ήταν μειωμένο κατά 3,3%.

Που οφείλεται η μείωση αυτή;

Κατά βάση στην αύξηση των πληρωμών κοινωνικών εισφορών και παροχών κατά 8% και στη μείωση των εισπράξεων των λοιπών τρεχουσών μεταβιβάσεων κατά 44,7%. Έτσι, η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, συρρικνώθηκε κατά 1,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 31,7 δισ. ευρώ σε 31 δισ. ευρώ.


Ταυτόχρονα, το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -2,1% κατά το τρίτο τρίμηνο του 2015, σε σύγκριση με -0,7% το τρίτο τρίμηνο του 2014.


Τέλος, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2015, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών (S.11), μειώθηκαν κατά 8,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 2,086 δισ. ευρώ σε 1,905 δισ. ευρώ.

Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 13,2% σε σύγκριση με 14,2% το τρίτο τρίμηνο του 2014.

Είχε αυξηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2015

Πάντως, στο πρώτο τρίμηνο του 2015, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν τα νοικοκυριά αυξήθηκε σε ποσοστό 2,6%, ή κατά 700 εκατ. (από 26,3 δισ. ευρώ σε 27 δισ. ευρώ). Η άνοδος αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των πληρωμών τρεχόντων φόρων εισοδήματος, πλούτου κ.λπ. κατά 18,6% και στη μείωση των πληρωμών κοινωνικών εισφορών και παροχών κατά 5,6%. Με άλλα λόγια, το πρώτο τρίμηνο το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε λόγω της μη πληρωμής των φόρων, ενώ τώρα “ψαλλιδίστηκε” για τον ακριβώς αντίθετο λόγο.

Τ

Δεν υπάρχουν σχόλια: