Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

Με την τροπολογία η οποία περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου, "Κύρωση της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ισραήλ", επιτρέπεται η απόσπαση τακτικού προσωπικού της ΕΡΤ Α.Ε, για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών σε τομείς υψηλής προτεραιότητας, χωρίς να επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός των φορέων υποδοχής. Η απόσπαση μπορεί να γίνει με αίτηση του ενδιαφερομένου, και διενεργείται σε φορέα υποδοχής του νομού στον οποίο υπηρετεί ο υπάλληλος μετά από έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης του υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου υπουργού ή του οργάνου διοίκησης του φορέα.

Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης, ενώ η μισθοδοσία βαρύνει τον φορέα προέλευσης, με εξαίρεση πρόσθετες αποδοχές ή αποζημιώσεις που βαρύνουν τον φορέα υποδοχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: