Κυριακή, 3 Απριλίου 2016

ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ»

http://www.dimokratianews.gr/content/60824/ethnos-kai-ohi-syllogikotita
Και αν είσαι ο Φίλης, στην Ιστορία οφείλεις. Οι ιστορικές πηγές δείχνουν τη συνέχεια για τον Ελληνισμό

«Η επανάστασις η εδική μας δεν ομοιάζει με καμμιάν απ' όσες γίνονται την σήμερον εις την Ευρώπην. Της Ευρώπης αι επαναστάσεις εναντίον των διοικήσεών των είναι εμφύλιος πόλεμος. Ο εδικός μας πόλεμος ήτο ο πλέον δίκαιος, ήτον έθνος με άλλο έθνος, ήτο με ένα λαόν, όπου ποτέ δεν ηθέλησε να αναγνωριστεί ως τοιούτος, ούτε να ορκισθεί, παρά μόνο ό,τι έκαμνε η βία.... Μία φοράν, όταν επήραμε το Ναύπλιο, ήλθεν ο Αμιλτον να με ιδεί. Μου είπε ότι: "Πρέπει οι Ελληνες να ζητήσουν συμβιβασμό, και η Αγγλία να μεσιτεύσει".


Εγώ του αποκρίθηκα ότι: "Αυτό δεν γίνεται ποτέ, ελευθερία ή θάνατος. Εμείς, καπιτάν Αμιλτον, ποτέ συμβιβασμό δεν εκάμαμε με τους Τούρκους. Αλλους έκοψε, άλλους σκλάβωσε με το σπαθί και άλλοι, καθώς ημείς, εζούσαμε ελεύθεροι από γενεά εις γενεά. Ο βασιλεύς μας εσκοτώθη, καμμία συνθήκη δεν έκαμε, η φρουρά του είχε παντοτινό πόλεμο με τους Τούρκους και δύο φρούρια ήτον πάντοτε ανυπότακτα". Με είπε: "Ποία είναι η βασιλική φρουρά του, ποία είναι τα φρούρια;" - "Η φρουρά του βασιλέως μας είναι οι λεγόμενοι Κλέφται, τα φρούρια η Μάνη και το Σούλι και τα βουνά "».

Δημοσιεύω αυτούσιο το ανωτέρω απόσπασμα από τα Απομνημονεύματα του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, διότι εμπεριέχει αποστομωτικές απαντήσεις προς εκείνους που αμφισβητούν τη διαχρονική συνέχεια του Ελληνισμού. Ο Κολοκοτρώνης δηλώνει ότι είναι συνεχιστής του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, δηλαδή θέλει να ανασυστήσει τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Επιπλέον χαρακτηρίζει το 1821 επανάσταση έθνους εναντίον έθνους και καταδεικνύει ότι ήμασταν και είμαστε έθνος και όχι «συλλογικότητα», όπως μας χαρακτήρισε ο κ. Φίλης. Τέλος, διευκρινίζει ότι η Ελληνική Επανάσταση ΔΕΝ είναι γνήσιο τέκνο της Γαλλικής του 1789, διότι εκείνη ήταν εμφύλιος πόλεμος με διαφορετική ιδεολογία.

Είναι ανιστόρητη η θέση όλων όσοι μιλούν για εθνογένεση το 1821. Η Επανάσταση δημιούργησε κράτος, αλλά το έθνος των Ελλήνων προϋπήρχε. Μας το θυμίζουν και άλλα κείμενα της Τουρκοκρατίας και του 1821. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Νεκτάριος στα μέσα του 17ου αιώνος γράφει: «?δε τοιγαρούν οποία νύν η Ελλάς και η Ορθόδοξος Ανατολίς... Ει και εάλω η Κωνσταντινούπολις και εδουλώθη, το έθνος ουδαμώς εξερριζώθη». Δηλαδή: Ιδού η Ελλάς και η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία... Αν και κατελήφθη από τους Τούρκους η Κωνσταντινούπολις, το έθνος δεν ξεριζώθηκε»!
Στις 26 Μαρτίου ο Παλαιών Πατρών Γερμανός και οι πρόκριτοι της Αχαΐας αποστέλλουν διακήρυξη προς τους Ευρωπαίους προξένους λέγοντας ότι «ημείς, το Ελληνικόν Εθνος των Χριστιανών.... απεφασίσαμεν σταθερώς ή να αποθάνωμεν όλοι ή να ελευθερωθώμεν».
Και αν είσαι ο Φίλης, στην Ιστορία οφείλεις. Οι ιστορικές πηγές αποδεικνύουν τη συνέχεια του Ελληνισμού.
Κωνσταντίνος Χολέβας
*Πολιτικός επιστήμων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: